Cenu upravuji na míru dle Vašich vstupních informací.
Napište mi prosím místo konání a časové rozpětí trvání hudební produkce,na základě zaslaných údajů provedu v co nejkratší době kalkulaci.

Formulář k individuálnímu nacenění.